اعتیاد بیش از آنکه فرد مبتلا به اختلال مصرف مواد را تحت تأثیر قرار دهد ، بر خانواده و نزدیکان آن فرد نیز تأثیر دارد. دانستن نحوه پاسخگویی و حمایت از عزیزی که در حال مبارزه با اعتیاد است چالش برانگیز است و روشهای معمول کمک ممکن است در این شرایط کارساز نباشد. اگر در تلاش برای حمایت از عزیزی هستید که با استفاده از مواد مخدر یا الکل دست و پنجه نرم می کند ، این راهکارها را امتحان کنید:

.

.

.

.